Един храсталак не може да храни два еритака!

Жесток притеснител властвуваше над царския град Охрид. Сведени под тежко робство, българите пъшкаха в безнадеждност, загубили вяра, че някога отново…

Прочети
1 2 3 4