Завещай наследство

Човек и добре да живее, умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като гледа тези писмена да си спомня за оногова, който ги е направил. А името на владетеля е Омуртаг канасюбиги.