Спомен от Феризово

Феризово 10 март 1916 г.
Йове пращамъ ти оригитална карта за да си прѣдставишъ, какъ ние можемъ сами да правимъ карнавал предъ сирната седмица.Отбѣлязанитѣ съ номера ся наши войници,прѣдставляватъ француски и английски колониални войници на южният фронтъ (Солунския) номера 2 и 4 ся француски, а 1 и 3 английски.Карнавала има голѣмъ успѣхъ.Цѣлия градъ се вдигна на крака, за да се забавлява. Искамъ да ти кажа, че тоя пътъ бай Дойчо, завиде на духовитостта на бай Ганьо и затова го снима на кадро.Сърдеченъ поздрав отъ уйко ти Василъ.
Госпожица Йовка Тод. Калова (Домъ Тодоръ Калов)
гр.Сливен

феризово

Източници

България и Първата световна война

Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *