Слънцето: върховният бог според българския езически светоглед

Култът към Слънцето е с преимуществено значение за много от европейските езически народи и, разбира се, това не е никак случайно, тъй като още от дълбока древност хората са осъзнали, че животът до голяма степен съществува и се направлява благодарение на дневното светило. Най-ранните податки за почитането му у българите се срещат в Шестоднева на Йоан Екзарх (края на IX–началото на X век), където, като се основава на Стария завет за произхода на светилата, българският книжовник настоява:

„и никой да не [ги] смята и нарича Бог при вида на толкова преславни добрини…, макар често да виждаме как те намаляват и най-сетне напълно изчезват, [от тази гледка] мнозина могат да се полъжат да ги нарекат Бог, да им се покланят и да ги почитат.“

На друго място пак в същото съчинение Йоан Екзарх непримиримо заклеймява слънцепоклонниците:

„Нека прочее се срамуват всички безумни и скверни манихеи и всички езичници и зловерни народи, които са противници на истината и родители на лъжата, които смятат, че слънцето е самовластно, макар и да виждат, че то служи и работи по заповед на своя творец, като самото [то] не говори, а единствено чрез делата си проповядва за властта и славата [на този], който го е поставил и му е определил граници, които то не преминава.“

Очевидно е, че езичниците не са могли да видят с очите на Йоан Екзарх под чия заповед Слънцето служи и работи, а и до днес никой не е установил подобна зависимост. Не по-малко странно е обвинението на християнския апологет, че Слънцето не говори, сякаш говоренето е най-висше дело, и забравяйки, че по някакви „странни“ обстоятелства, противни на божествената вездесъща природа, старозаветният „бог творец“ не е полиглот, а познава само еврейския език. Що се отнася до поставянето на граници на соларния път, като се има предвид устройството на Слънчевата (!) система границите изглежда имат сила само върху християнските умове.

Друг средновековен извор, който съдържа изключителни данни за соларния култ у българите (заети от по-стари, недостигнали до нас старобългарски текстове), е „Мъченичеството на 15-те тивериуполски мъченици“ от визанийския архиепископ Теофилакт Охридски (1084–1107). В него се посочва, че

„Те [българите] не знаели Христовото име, служели на скитското мезумие, както на Слънцето, така и на Месеца и на другите звезди“.

В същото съчинение по-нататък се разказва за словесния спор между българския владетел Омуртаг и неговия византийски роб Кинам, който му възразил със следното:

„А тия разни, които вие почитате за богове, признавам за истински демони, както се научих от божественото Писание, което казва, че всички богове на езичниците са демони. И ако ми изтъкваш Слънцето и Месеца и ме принуждаваш да се чудя на блясъка им, слушай – и аз им се чудя, но ги имам за творения и слуги и подвластни не само на Бога, но и на нас, хората.“

Е, Омуртаг едва ли е бил сломен духом от тези думи, тъй като за него са били напълно неприемливи – каква би могла да е тази власт, според която управляващите уж управляват, но без да могат да заповядват.

Свидетелство за соларния култ се открива и в старобългарския апокриф „Ходене на Богородица по мъките“, в който героят архангел Михаил, като показва ада на майката на Иисус, определя мъчещите се така:

„Тези не вярваха в името на отца и сина и светия дух и забравиха бога. Те не вярваха, че [юдео-християнският] бог е сътворил живота, всичко това те богове нарекоха – слънце, месец, земя и вода, зверове и гадини, след това направените от хората от камък [статуи на] Троян, Хърс, Велес, Перун превърнаха в богове; вярваха в зли бесове и досега са обхванати от зъл мрак“.

Разбира се, тази информация е неточно и манипулативно тълкуване на езическия светоглед от страна на християните с цел да се пропагандира „величието“ на техните абсурдни по същество идеи, защото нито животните, нито идолите са смятани от нашите далчени предци за богове, а най-малко пък мракът може да бъде символ на езичеството. В крайна сметка обаче този текст е ценен с това, че в него намираме доказателство за почитането на Слънцето и други божества.

Заблудите, които са се опитали да наложат християнските духовници през вековете, не са успели да заличат преклонението пред Слънцето. За разлика от оскъдното състояние на средновековните извори българското фолклорно наследство е изключително богато на данни за дневното светило. Народът ни го наричал както Слънце, така и с имената Райчо, Райно, Горчо, и го смята за живо същество. В представите на българите до XIX век е отразено вярването, че Слънцето имало майка – неземно красива и добра, Месецът (Месечината) бил негов (негова) брат (сестра), а Зорницата (Деницата, Вечерницата) била негова сестра; останалите звезди също често се представят като негови сестри. Вярвало се е, че то е огромно по размер и се намирало безкрайно далече от хората. Слънцето живеело на край свят, където се намирали неговите златни чертози, в които се прибирало само нощно време, за да се нахрани и отпочине, а през останалото време винаги пътувало. След като се събуждало, тръгвало по невидим обиколен път и на сутринта се появявало закономерно от изток. Тъй като се смятало, че през нощта то прекарвало известно време потопено в морето, утринната роса се обяснявала като изтърсени от тялото му капки. Освен че си почивало и спяло, то още се и хранело – правело го само в компанията на майка си, а понякога и на сестра си Зорницата, защото брат му и останалите му сестри никога не са си вкъщи. Храната му обикновено се състояла от хлябове, мляко и печени ялови крави, които се приготвели от грижовната му майка за вечеря.

Слънцето е всемогъщ регулатор на живота, а със своите способности да свети и топли се смятало за изключително добро по природа, тъй като помагало на растенията да растат, а заедно с това и прогонвало болестите. Тъй като се вярвало, че то е всезнаещо, тъй като виждало всичко по земята, затова и към него хората са се обръщали с молби да им отговори къде се намирала техни роднини или къде растели определени билки. Нерядко още се разказвало как то давало мъдри съвети на онези, които са се обръщали към него за помощ.

Смятало се, че дневното светило се движело по два пътя – летен и зимен. На Благовец/Гергьовден то достигало до точката, от която започвал пътят му към лятото, а на Кръстовден – до тази, която водила към зимата. Макар тези християнски празници днес да не корепондират с астрономически явления, някога те са съвпадали или са били близки по дати до пролетното и есенното равноденствие. От друга страна, неговият дневен път имал дъгообразен маршрут: започвал от ниско, изкачвал се до върха, а след това се спускал.

Слънчевото затъмнение се е смятало за предизивкано от върколак или змей, който за известно време поглъщал светилото. Според повечето разкази Слънцето нямало съпруга, но съществуват немалко истории за любовта му със земни красиви моми, които то отвличало, като спускало своята т.нар. люлка (тя можела да се забележи сутрин и вечер под формата на лъчи).

Съществуването само на едно дневно светило се обяснява с един разказ, според който Слънцето щяло да се жени, но се отказало, защото таралежът го вразумил, като му подсказал, че земята ще запустее, след като се народят още слънца от брака му. Смятало се е още, че Слънцето язди кон и затова съществуват немалко песни, в които народни юнаци се облагат с него за надбягване. Съществувала и вярата в небесното светило като съдник на човешките дела и затова се откриват клетви като: „Да те убие тоя, що свети!“ и др.

Във връзка с тази дълбока почит се забранявало да се извършват определени действия, които почиват на вярата, че „Слънцето е господ, затуй нищо лошо не требе да се върши срещу него“. Именно затова сметта не се изхвърляла на изток, не се пикаело и не се плюело срещу Слънцето, не се гледало продължително време в него, защото се смятало, че „изпива очите“ и др. По вида на Слънцето при изгрев и залез хората са смятали, че може да се предскаже времето. Магиите и лекуванията се извършвали преди изгрев, защото се смятало, че от слънчевите лъчи те не прихващат.

До началото на XX век у нашия народ все още се забелязвали следи от някогашното езическо богопочитане на Слънцето. Например онези, които са виждали изгрева, са спирали работата си, а седналите пък се изправяли, всички сваляли капите си и с благоговение се покланяли и прекръствали и едва след това продължавали работата си. По залез изпращането на Слънцето от нашите деди включвало сходни елементи на почит. Забележителни са обръщенията, които се използвали към светилото: „Слънчице, мило!“, „Ела, Боже, помози!“, „Айде, Дедо Господ, напреж днеска помагай!“. Но най-силно впечатление прави регистрирането на следната представа за Слънцето от края на XIX век:

„То е нашият Бог и светия, дава ни живот, пази ни от злото, а като зайде, ние оставаме сирачета без покровител“.

За култа към Слънцето говорят и съхранената традиция да се поставят соларни символи (кръст, свастика, кръг, розета и др.) върху обредните хлябове и дрехите. Според старите българи съществувала връзка между соларното божество и бременността, раждането и грижата за децата. Вярвало се е, че ако бременна жена поглежда към Слънцето, детето ѝ, ще бъде красиво като него, след раждане бебето се е показвало на слънчевите лъчи, водата от първото окъпване на новороденото се изливала сутрин рано пред светилото и се изричало пожеланието – „Както расте Слънцето, тъй да расте детето!“, а освен това всяка родилка трябвало да закърми детето си срещу Слънцето.

Ако тези традиции постепенно е отмрели в последното столетие, то празничната система на българите и досега пази соларния култ. Твърдо може да се заяви, че най-важните и тържествени празници от българския народен календар, подобно и на този на останалите европейски народи, са посветени на Слънцето. Тъй като информацията за празниците е твърде обширна, ще си позволя само да маркирам основните дати. Коледа – празнува се в чест на раждането на Слънцето и съвпада с първия ден след зимното слънцестоене, като този празник започва с Бъдни вечер (зимното слънцестоене) – нощта, в която умира старото Слънце и се очаква раждането на новото. Благовец (пролетното равноденствие) – празнува се в чест на достигането на Слънцето до точката, от която започва лятото и заедно с това се пробужда природата. Еньовден (лятното слънцестоене) – празнува се в чест на Слънцето, което е достигнало крайната точка на своя път към лятото и се обръща към зимата. Кръстовден (есенното равноденствие) – празнува се в чест на това, че Слънцето е достигнало точката, след която започва зимното време и природата се подготвя да заспи. Към тези основни празници трябва да се добавят и Сирница, Гергьовден, Константин и Елена, Горещниците, които са придружени с паленето на големи обредни огньове и някога са съответствали на почетни дати от езическия календар.

Един коментар

  1. Слънцето е Бог, който служи на върховния Бог Род. Християнството е антидуховна робска религия, фалшифицирала Христовото учение. “Вашата свобода е скъпо купена”. Ретроградният капитализъм днес кореспондира с мрачната средновековна религия. Тя е негова идеология.

Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *