Свастиката – Символ на щастието, слънцето, кръговрата

Какво е Свастиката и къде може да я намерим по света

Свастиката е изключително древен символ, който е използван от обществата от Европа, Азия, Америка и Африка. Най-древните Свастики са намерени в Украйна (Мезинска Станция, 12 000г.) и България (Кърджали, Деветащката Пещера, Враца, София, 8000г.). Това ме навежда на мисълта, че свастиката, един от най-популярните символи за Щастие, Късмет и култ към Слънцето води началото си на Балканския полуостров.

Думата Свасти отговаря на авестийската шаишта – щастие. Фактите относно строежа на думата свастика и съответната й авестийска дума шаишта (щастие) се премълчават, защото етимологията е Българска. Думата щастие е в речника на народи населяващи земите от Балтийско море до Адриатияеския залив, от Висла до Тихия океан.

От древността свастиката е символизирала късмета. Може да се намери по целия свят – по тъканите от племето Навахо, римски мозайки, върху предмети, открити при разкопките на Троя, върху стените на индуски храмове, Тибет, Китай, Япония и в почти всички култури от най-древни времена. Тълкува се като символ осветяващ нощта в ден — и заедно с това символът получава и едно по-широко тълкувание – на плодородието и възраждането на новия живот.

В Япония символизира дълъг живот и процъфтяване. В Китай Свастиката е свещен символ на будизма, символ на безсмъртието и обозначение на числото 10 000 – безкрайността в представите на китайците, а чрез древната форма на знака „фан“, той бележи четирите посоки на света.
Свастиката е позната като една от най-старите форми на кръста. В епохата на ранното християнство свастиката, била изобразявана върху гробовете като тайна форма на по-ортодоксалния кръст.

Има два вида свастика – завъртяна наляво, обратно на часовниковата стрелка (сувастика) и завъртяна надясно, по посока на часовниковата стрелка (свастика). Доказателство, че обратната свастика е женското начало, може да се видят въргу избораженията на Артемида. Те символизират небесната и земната сила, мъжкото (разрушителната сила) и женското начало (съзидателната сила), изгряващото пролетно слънце и залязващото есенно слънце. В Китай разнопосочните свастики се използват за Ин и Ян: ориентирана по часовниковата стрелка свастика – е силата Ян, а обратно – силата Ин.

Българският Народ и Свастиката

Сред Българския Народ, Свастиката се назовава Колото (колелото, слънцето). При Руснаците означава Коловрат – въртенето на Слънцето (Райко).

„Мъдростта, заложена в свастиката на българите, означава божествената мисъл, въплътена в конкретно висше действие и начертава посоката на движение в кръга на безкрайния и вечен бог – космическия разум. Този знак с „бялата“ посока (по посоката на часовниковата стрелка) е култът обожание към Слънцето и Светлината, но и към Разума на Вселената и мъдростта на живота”. (Христо Танев, „Азът на Българите“).

От Древни времена, Българите сме втъкавали значението на свастиката, в бита си, във философията си, във всички възможни свои проявления – в шевиците си, в хляба си, в украсата на дома си… Огледалният образ на този знак, известен като сувастика, интерпретира бурите и разрушителните сили, заличаващи старото. Тези, които отварят пътя на Новото начало, на зараждащия се живот, но също и промяната и обещанието за ново творение. Двете заедно са Вселената, с нейния пълен кръговрат на живота и енергията, която я изгражда – рушаща или съзидателна.

Сувастика символ, втъкан във везмото на погребалната мантия на българският цар Калоян.

В праисторическото селище Слатина в едноименния столичен квартал през 2015-та е открит малък предмет. Нефритената Свастика на 8000 г. от Слатина във формата на свастика с размери около 3 х 3,5.

Проф. Васил Николов за вестник „Труд“: “Това е много рядка находка, подобен предмет в древността е бил белег за престиж. Абсолютно същата свастика намерихме това лято и в последния ден от разкопките на праисторическото селище край Мурсалево. В науката са познати още няколко от Кърджали и Тесалия. Нефритът е зеленикав, изключително твърд камък, но свастиката е много изкусно изработена. Вероятно е била положена в обредна яма, в основите на нова къща. Може да се приеме като изключителен жест, тоест отказваш се от белега на престиж и го полагаш в нещо ново.”

Виждате, че този символ е много древен и нарочно опорочен през 20ти век. Разгледайте Свастиката, използвана по целия свят, но не забравяйте, че тя е първо намерена на Балканите. 2000 години преди началото на познатата ни цивилизация в Шумер (4000 BC).

Свастиката на Балканите

Свастиката по Света

Източници

Българска асоциация

Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *