„Началото“ в българската митология

Какво е било преди всичко – един от вечните въпроси, които са си задавали най-далечните наши предци през хилядолетията. Човекът е трупал опит и знания от околния свят и вероятно върху тази природна основа е реконструирал разказ за началото на света. Във всяка европейска митология се е съдържал такъв разказ, но в повечето случаи той не е много подробен, а и рядко е оцелял до наше време в първоначалния си вид. Много трудно е днес да се отговори на въпроса кой е автентичният български разказ за началото на всичко – разбира се, възможно е да са съществували няколко разказа, като се има предвид, че българите като нация се формират въз основа на сливането на няколко етнически групи, върху които са оказали влияние и други съседни народи през столетията. Не на последно място трябва да се има предвид и християнската традиция и еретическите учения, които намират почва сред българите и са влияли в продължение на десет и повече века върху народния светоглед. Затова, когато се опитваме да разкрием езическия слой в българското фолклорно наследство, неизменно ще се сблъскаме с всички тези хетерогенни религиозни напластявания. За завещано от нашите далечни езически прадеди може да се смята представата, запазена в народното творчество до XIX век, че преди сътворението „нямаше ни небо, ни вода, ни друго имаше“, която се различава от библейския юдейски мит, но същевременно кореспондира с отразеното от Овидий в неговите „Метаморфози“:

„Преди морето, земята, небето, покриващо всичко,
само един бе ликът на природата в тази вселена,
хаос наречен – сурова и неразчленена грамада –
нищо, освен тежина неподвижна и заедно сбрани
кълнове срещуположни на свързани зле елементи.“

Много сходно с това е и звученето на един пасаж от древноисландската поема „Предсказанието на пророчицата“:

„В началото на всички времена
там, дето Имир, великанът стар живя,
не съществуваха ни пясък, ни море,
нямаше вълни прохладни,
нито пък небе,
нийде се не виждаше земя,
никъде не зеленееше трева.
Бездна беше – зловеща зееща тъма.“

Тези безспорни успоредици ни дават основание да смятаме, че е съществувал общоевропейски мит, който е бил известен и на българите. За разлика от него в българския фолклор са запазени и други разкази, които обаче имат по-скоро старозаветна или богомилска основа.

Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *