Легенди за Тодорини кукли

Истории, които и да не са истина, то поне са толкова красиви, че заслужават да останат в съкровищницата Българско наследство.

На изток от Петрохан се издигат каменни чуки, наречени Тодорини кукли. За тях се разправят различни легенди. Според една от тях през турско време хубава Тодора пасла овце край тези чуки. Дошли турци и поискали да я отвлекат. Тогава тя побягнала и скочила в пропастта.

Според друга легенда Тодора била най-хубавата и най-смелата мома в село. На една седянка тя казала на момците, че ще се ожени за онзи който се изкачи през нощта при чуките и остави белег. Никой не посмял да направи това. Тогава тя казала, че сама ще отиде и ще остави хурката си. Тръгнала в тъмната нощ и стигнала на върха. Напипала малко земя между двете чуки, навела се и забила хурката, без да забележи, че е пробила и фустата си. Когато се изправила, хурката я дръпнала и тя тутакси умряла от уплаха. Така я и намерили момците на сутринта.

Трета легенда разказва, че Тодора и Никола отишли в Клисурския манастир да се венчаят скришом. Бащата на Тодора ги подгонил и те побягнали нагоре. Преди да стигнат върха, чул се изстрел. Никола казал на Тодора да бяга и да го чака горе и останал, за да отбие преследвачите. Тодора грабнала бохчата с даровете и побягнала по склона. Когато стигнала на върха и погледнала надолу, видяла как преследвачите хванали Никола и баща й го убил. Тя развързала бохчата, украсила скалите (куклите) с чеиза си и горчиво заплакала.

Факти

Тодорини кукли са група от 4 скалисти върха в Западна Стара планина, най-високият от които е с височина 1785 м. Намира се на 10 км югозападно от Вършец и на 6 км североизточно от прохода Петрохан.

Върховете формират къс рид, разклонение на главното старопланинско било, с направление север-юг. Двата най-високи върха на юг по рида са тревисти, докато крайните два на север са с остри скалисти склонове. Котата е на най-южния връх от групата.

От върха на Тодорини кукли се открива панорамна гледка към Ком (Берковица) на северозапад, Берковското поле и Монтана на север и Врачанския балкан на североизток. На разстояние 5км северно от Тодорини кукли се намира Клисурският манастир “Свети Свети Кирил и Медодий”

Туристически маршрути:

от Петрохан

От прохода към върха се тръгва на изток през букова гора покрай хижа Петрохан, по червената маркировка на маршрута Ком – Емине. Излиза се на тревистото главно било и се върви на запад по колове зимна маркировка. При ридът на Тодорини кукли се отделя пътека на север към върховете.
Време – 2:00 часа.

от Вършец

Върхът е достъпен по няколко различни пътеки и коларски път.
Време – 4:00 часа

От Тодорини кукли може да се стигне до Клисурския манастир за около 2:30 часа.

Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *