Легенда за самодивското хоро в местността Вильо коло

Константин Иречек в своето „Пътуване из България“ твърди, че Босилеградският край, местността Краище и планините в нея по нищо не отстъпват на красотите на Швейцарските планини…

Само на стотина крачки настрани от Войнишки извор до село Плоча се намира сградата на стария граничен пост на сръбско-българската граница отпреди Ньойския договор – вече в руини, макар ясно да личат част от зидовете, разпределението на стаите, входа й. Тъкмо там, досами поста, личи един правилен кръг с диаметър 20 крачки, в центъра на който се намира малка „дупчица“ без трева. В самия кръг пък тревата е необичайно висока – много по-висока от тревите в околността, въпреки че са от един и същи вид.

Около кръга е разположен широк пръстен от утъпкана, сякаш смазана от огромна тежест, трева. Местността носи името Вильо коло. Никой от местните хора не знае и не може да каже кой, кога и защо е направил този кръг. Знае се само, че той е на това място от незапомнени времена, когато тук е имало хорище на самодивите…

В центъра на кръга, дето стоял и свирел гайдарджията, има малка ямка, изровена от нозете му, докато свирел и тъпчел с крака на едно място, завладян от кръшното хоро, което се виело около него. Казват, че тревата наоколо пък се била изпотъпкала и смачкала от самодивския вихрен танц.

Легендата

Дълго време живеели тук самодивите. Къпели се и перели ризи и платна във Войнишкия извор, Върла река и Вильоколщица, като играели по пълнолуние. Никому зло не правили, живеейки в мир с хора, зверове и птици. Денем ставали невидими… Така било, докато един овчар не решил да ги пропъди от това място, за да може спокойно да пасе овцете си и да не би самодивите да устрелят (т. е. урочасат) стадото му.

Намерил той стар, изнемощял вълк, убил го и го захвърлил в средата на хорището. Разнесла се нетърпима смрад. Самодивите се ядосали, направили голяма вихрушка и като грабнали овчаря заедно със стадото му, захвърлили го и със страшна сила го блъснали в планината до село Плоча, та я пробили. Издърпали го обратно и с нова сила го блъснали в отсрещния връх.

Стадото, ведно с овчаря, станали на прах и пепел, който ветровете разнесли на всички страни. Самодивите с голяма жал, писък и плач напуснали самодивското си хорище завинаги, защото то вече било омърсено. Вдигнали се, та отишли и се заселили на Бабина поляна, където си направили ново хорище, само че по-малко от старото…

Факти

В Янкова махала на с. Плоча пък има огромна здрава и удивително равна каменна плоча, върху която от незапомнени времена селяните са хранели добитъка си с кърма. Точно заради тази хубава и удобна каменна плоча близкото населено място е наречено Плоча.

На юг от Янкова махала пътят минава през руините на римско селище, после през Горна и Долна Любата, за да стигне до Бабина поляна под връх Патерица. Тук е другото, по-новото самодивско хорище – и то само на десетина крачки от стар граничен пост по българо-сръбската граница.

Това хорище, както казахме, е много по-малко от старото по размер, но пак е с широко утъпкан пръстен около високо израснала трева… Само че тук липсва в средата на игрището дупката, изровена от нозете на гайдаря.

Омайваща вълшебна красота владее наоколо. Когато настъпи жега, всичко живо – пчели, мухи, пеперуди, птици, влечуги и зверове, вкупом се спуска към водата. Само орлите, дори да пищят от жажда, не отпиват от нея – нещо Бог ги е наказал за някакви си техни престъпления. Местните разказват, че цели три месеца те само кръжат над водата, без да я докосват дори.

Старите хора твърдят, че някога, когато в планината пасели стада от по 3000 – 5000 брави овце, млякото се стичало от върха на планината долу в селото по млекопровод, направен от корубите на големи дървета. Жените го събирали в менци и ведра, а после го преработвали на извара, сирене, бел муж и други специалитети.

В стари времена тук се добивала желязна и сребърна руда в голямо количество. Оттук започва производството на сребърни накити (на името на римския благородник Накис, укрил се в тия планини от боричканията за власт в Римската империя). Сега селата наоколо обезлюдяват…

Старите хора измират, а младите се изселват в по-големите сръбски градове. Нито българи, нито сърби проявяват интерес към поминъка на тукашното население, за благоустрояването на населените места или развитието на туризма след омайните природни красоти и здравословен въздух на Краището. Но така е по граничните зони – днес земята е българска, утре е сръбска…

Източници

На поход между Стрешер и Бесна кобила“, Христина Митева краевед

Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *