Легенда за Златна панега

Овчар пасял своето стадо в Рила планина. Но една овца се отдалечила от останалите. За да я върне, пастирът хвърлил подир овцата своята гега. За беда гегата паднала в едно от Рилските езера и потънала. Това било голяма загуба за бедния овчар. В дървената си тояга той бил издълбал кухина и вътре криел припечелените дребни монети. Събирани с години, те изчезнали заедно с тоягата във водите на езерото. Напълно съсипан и отчаян, овчарят тръгнал да броди из планините. Така стигнал много надалеч – чак до северното подножие на Стара планина. А там попаднал при извора на река, която излизала от подземна пещера в карстов каньон. И не щеш ли, точно там водата изхвърлила на брега неговата овчарска гега. Скромното “имане” на щастливия овчар станало повод хората да нарекат реката “златна”. Така се появило познатото днес име Златна Панега.

Факти

Златна Панега или Панега (антично име Панакс, старо име до 1937 г. Алтън Панега), е река в България, Област Ловеч — общини Ябланица и Луковит и Област Плевен — община Червен бряг, десен приток на река Искър. Дължината ѝ е 50,3 км, която ѝ отрежда 85-то място сред реките на България.

Източници

www.bnr.bg

Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *