Източна порта на Филипопол

Археологически комплекс „Източна порта на Филипопол” е открит в края на 70-те години на ХХ век. Това е римска улица, ориентирана в посока север–юг. През нея се влизало в града, следвал диагонален път, който минавал по мост над река Марица и отвеждал до Константинопол. Била е най-внушителната и монументално оформена улица на Филипопол – единствената широка 13 метра (останалите били по 7 метра). От двете страни имало тротоари и покрити пространства – портици, а фасадите им били оформени с мраморни колони.

Научни теории, потвърдени от археологически разкопки, твърдят, че на това място е съществувала триумфална арка. Разкритията датират от ІІ век. Комплексът най-вероятно е бил построен по времето на Марк Аврелий (161–180 г.). Тогава започва и най-големият разцвет на града под римско владичество. Триумфалната арка със сигурност е посрещнала двама римски императори – Каракала (211–217) и Елагабал (218–222). Тук са открити и много емблематични за историята на древния Филипопол находки, включително и постамент за статуя на базилиск. Върху постамента на гръцки език е изписано „На добър път“. Такъв надпис е съпровождал обикновено комплекси с монументално оформление и много луксозен вид.

План на комплекса около източната порта

Филипопол е бил град-митрополия, най-големия, най-значителния за римската провинция „Тракия“. Той е бил седалище на римския провинциален управител, бил финансов, административен и религиозен център. Тук, в Античния театър, е заседавал Тракийския койном, в който членуват представители на всички населени места от провинцията. Койномът може да се обръща с всякакви въпроси към императора.

Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *