Захари Зограф – пламенен родолюбец и даровит творец

Епохата на Възраждането, характерна с разгръщането на просветителска дейност, борбата за самостоятелна българска църква и национално-освободителото движение, започва през втората…

Прочети