Връх Равно буче – първенецът на Понор

Северната част на Понор има широк обхват и платовиден характер с надморска височина от 400 до 1500 м. Билата са широки и заравнени, често оградени от скални откоси и венци. По-забележителни върхове тук са Калето, Бабин кръст, Момина чука, Проденица, Чурилек, Орела, Големата чука, Корички връх. Северно от с. Бракьовци се издига вр. Равно буче — най-високият връх в този дял, който е с надморска височина 1499 м. Други върхове са Царечка могила, Глава, Занога, Острия връх, Сухия връх и по-ниските Ботин връх, Тресната могила, Торловишка могила, Кирова могила, Кончина могила, Пейов връх, Керкенезова могила, Мечи баба. Северозападно и северно от с. Зимевица се извисяват вр. Препасница, Баин венец, Крета, Сърбеница (1481,6 м) — често сочен неправилно за най-висок връх на Понор, Драгоданица. Южно (югозападно и югоизточно) се издигат Кайшов връх, Върха (Върхо), Грохотен.

 

Източници

„Стара планина. Пътеводител“, Тодор Ненов, Георги Чорчопов
Български планинар

Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *