Българските езически обреди на Цветница

В пряка връзка с езическия обичай лазаруване на Лазаровден съществува друг езически обичай – кумичене, който се извършва на следващия ден – на Цветница.

Момите, които са лазарували на предни ден, се събират отново на групи на Цветница, като носят със себе си специално приготвени за случая венци от върба или хлябове (известни най-често под името кукла), загърнати в чисти месали. Младите жени в две редици, уловени за раменете, отиват до реката на селището, като избират място, на което водата тече по-бавно. По пътя те пеят специални песни и като стигнат до определеното място, прължавайки да пеят, се хващат на хоро. След това пускат едновременно венците и наблюдават чий венец ще изпревари останалите.

На други места в България, където носят хлабове при кумиченето, с помощта на нож изрязват тънка коричка. Всички залъци се нареждат върху бухалка (за тепане и пране) и след това една от момите потапя бухалката. Като се понесат по водата, всички следят кой залък ще отиде най-напред. Момата, чийто венец или парче хляб е сполучил да бъде най-бърз от всички, се провъзгласява за кумица.

Кумиченето се извършва за здраве и плодородие и с цел някоя мома да не бъде залюбена и похитена от змей. На връщане младите жени отново тръгват в същия ред, само че най-отпред ги води (на някои места я носят на ръце) избраната за кумица, като по пътя продължават да пеят песни. Първо те се отправят към дома на кумицата, където ги чакат известените й родители и там отново запяват песни.

На някои места правят обредни люлки и се люлеят всички, като първа се люлее кумицата. В нейната къща някъде по-възрастните жени приготвят ястия (качамак и коприва) за гостенките, другаде пък всички надробяват своите хлябове, поливат ги с вряла вода и ги изяждат като попари. Като се нахранят, отново се хващат да танцуват хоро. След това момите сядат в кръг и около тях се затваря втори кръг от момци и започват да пеят любовни песни в чест на тези, за които знаят, че са любовници.

С това завършва празникът. Избирането на булка на Лазаровден и на кума на Цветница трябва да се разглежда като неделими елементи от извършването на сакрална брачна церемония, която е съществувала в езическата епоха при отбелязването на пролетния празник.

Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *